3 Απριλίου, 2019/ Νέα

Η 3η συνάντηση του έργου e-όραση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα κεντρικά γραφεία του Μασούτη το Μάρτιο του 2019. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς αναλύθηκαν τόσο οι απαιτήσεις των χρηστών όπως αυτές προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια όσο και το καταγεγραμμένο οπτικο-ακουστικό υλικό από τα βίντεο των on-site επισκέψεων. Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού από τις on-site επισκέψεις στα καταστήματα του Μασούτη και στα ΚΕΠ, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά ως προς την αναγνώριση αντικειμένων/οντοτήτων.

Με βάση τα παραπάνω έγινε μία δημιουργική συζήτηση πλαίσια του σχεδιασμού της διεπαφής αλλά και της μελλοντικής εμπορικής της εκμετάλλευσης. Τέλος συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την on-site επίσκεψη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πρόκληση από πρακτικής και ερευνητικής άποψης και έχει προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα.

Share this Post