Τίτλος Περιγραφή Αρχείο
Products-6K: A Large-Scale Groceries Product Recognition Dataset

https://zenodo.org/record/4428917