Εδώ θα δημοσιευθεί υλικό απαραίτητο για τη διάδοση του έργου, όπως έντυπο υλικό και ερωτηματολόγια.