Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων σημαντικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μηχανικής όρασης, ώστε τα συστήματα υποβοήθησης ανθρώπων με μειωμένη όραση να παρέχουν πια τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σημασιολογικό επίπεδο.

Πράγματι, οι εξελίξεις στο επίπεδο της μηχανικής όρασης έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν τα επίπεδα αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης όρασης και μάλιστα χωρίς την ανάγκη μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας την εκτέλεσή τους ακόμα και σε φορητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα.

Τις εξελίξεις σε αλγοριθμικό επίπεδο συμπληρώνει η ευρεία διαθεσιμότητα του οπτικού περιεχομένου που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση τους, καθώς η συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας συνοδεύεται από την μεγάλης κλίμακας παραγωγή και διαμοιρασμό ψηφιακών δεδομένων.

Συνεπώς, είναι πια εφικτή η χρήση μια συστοιχίας αισθητήρων (κάμερα, ακουστικό, κλπ) που θα ενσωματώνεται στα γυαλιά του χρήστη, θα συνδέεται με το σύστημα μηχανικής όρασης που θα εκτελείται στο κινητό τηλέφωνο και θα ενημερώνει τον χρήστη για το αντικείμενο ή τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά του μέσω της ακουστικής διόδου.

Φυσικά η συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια μια διεπαφής που θα ελέγχει παραμέτρους όπως είναι η συχνότητα δειγματοληψίας για την οπτική αναγνώριση και ο ρυθμός μετάδοσης για την ακουστική επικοινωνία, και θα τις προσαρμόζει ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη εξασφαλίζοντας αρμονική συνύπαρξη του συστήματος με τις υπόλοιπες αντιληπτικές διεργασίες.