11 Ιουνίου, 2019/ Νέα

Ολοκληρώθηκαν οι onsite επισκέψεις του e-Όραση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με την εθελοντική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία όρασης. Οι εθελοντές, ακολουθώντας τον οδηγό τυφλών, πραγματοποίησαν δύο περιπάτους στο παραλιακό μέτωπο: i) από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) έως το Λευκό Πύργο και ii) από το Λευκό Πύργο έως το ΚΕΑΤ. Οι επιλεγμένες διαδρομές περιείχαν όλα τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται σημαντικά για έναν περίπατο σε ανοιχτό χώρο, όπως αυτά προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις.

Η ερευνητική ομάδα είχε την ευκαιρία να καταγράψει πέραν από το οπτικο-ακουστικό υλικό και τις προτάσεις/παρατηρήσεις των ατόμων με αναπηρία όρασης με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των απαιτήσεων στη διεπαφή υποβοήθησης ατόμων με αναπηρία όρασης η οποία θα λάβει χώρα τους επόμενους μήνες.

Share this Post