20 Φεβρουαρίου, 2019/ Νέα

Ολοκληρώθηκαν οι onsite επισκέψεις του e-Όραση με τις επισκέψεις στα ΚΕΠ και τη συλλογή πολύτιμων  παρατηρήσεων σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όρασης κατά την παρουσία τους σε δημόσιες υπηρεσίες. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ΚΕΠ της οδού Αγγελάκη για τη σημαντική βοήθειά τους και τη ζέση με την οποία μας υποδέχτηκαν και μας εξυπηρέτησαν.

Με βάση τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και το οπτικό-ακουστικό υλικό που συλλέξαμε θα προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες στο σχεδιασμό των αλγορίθμων και της διεπαφής υποβοήθησης ατόμων με αναπηρία όρασης.

Share this Post