13 Δεκεμβρίου, 2018/ Νέα

Η ομάδα έργου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου καταγραφής αναγκών & απαιτήσεων ατόμων με αναπηρία όρασης. Η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός συστήματος υποβοήθησης που θα αναγνωρίζει μέσω οπτικής πληροφορίας τα πρόσωπα και πράγματα που περιβάλλουν το χρήστη και θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου e-Όραση. To σύστημα θα υποστηρίζεται από αισθητήρες κατάλληλα προσαρμοσμένους που θα καταγράφουν το οπτικό περιεχόμενο και θα μεταφέρουν ακουστικά μηνύματα στο χρήστη.

 

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7jCns0yYqH1-luZpdjSw-SQzsW77yMo7tBlrV3mKitnn1IA/viewform?usp=sf_link

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Share this Post