22 Νοεμβρίου, 2018/ Νέα

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) συνάντηση για την ενημέρωση των εθελοντών με αναπηρία όρασης σχετικά με τη συνδρομή τους στο έργο e-Όραση. Στα πλαίσια του έργου η συνεισφορά τους θα αφορά την καταγραφή και τον προσδιορισμό των αναγκών των χρηστών που σχετίζονται με το σύστημα υποβοήθησης που θα αναπτυχθεί.

Οι εθελοντές επέδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να βοηθήσουν την ερευνητική ομάδα να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες τους. Ακόμα, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύστημα υποβοήθησης καθώς θεώρησαν ότι θα μπορούσε να αποδειχτεί ένα χρήσιμο εργαλείο της καθημερινότητάς τους. Η ερευνητική ομάδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, έχει ξεκινήσει τις συνεντεύξεις για την καταγραφή των αναγκών των χρηστών οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

 

Share this Post