30 Οκτωβρίου, 2019/ Νέα

Η 5η συνάντηση του έργου e-Όραση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κύριο θέμα συζήτησης, πέρα από τις βελτιώσεις της εφαρμογής, αποτέλεσαν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες των πιλοτικών δοκιμών που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα δημιουργηθεί να έχει στοιχεία παιχνιδιού προκειμένου να εξοικειωθούν οι χρήστες με την τεχνολογία του e-Όραση, αλλά και να γίνουν pre-pilot sessions σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα δημιουργηθεί στο ΚΕΑΤ που θα προσομοιώνει τις πραγματικές συνθήκες. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ανάλυση του σεναρίου της Νέας Παραλίας και πιο συγκεκριμένα των ηχοτοπίων αναφορικά με τον τρόπο δημιουργίας τους αλλά και τη συχνότητα παροχής πληροφοριών στο χρήστη. Τέλος, συζητήθηκαν από την ερευνητική ομάδα οι λεπτομέρειες για την παρουσία του e-Όραση στη Βραδιά του Ερευνητή και την παρουσίαση μια πρώιμης έκδοσης της εφαρμογής για το σενάριο χρήσης που αφορά το σουπερμάρκετ.

Share this Post