16 Μαρτίου, 2020/ Νέα

Η 7η συνάντηση του έργου e-όραση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήθηκαν η ενοποίηση των επιμέρους στοιχείων του e-όραση (διεπαφή, εφαρμογή αναγνώρισης) σε ένα ενιαίο σύστημα καθώς και καθορίστηκε και το λεπτομερές πλάνο για τα πιλοτικά του έργου και την εκπαίδευση των χρηστών.

Τέλος, μεγάλο κομμάτι της συνάντησης αφιερώθηκε στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό να αποσαφηνιστεί η πορεία του συστήματος του e-όραση μετά το τέλος του έργου και τη διάθεσή του στους ανθρώπους με μειωμένη όραση έτσι ώστε να τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους.

Share this Post