5 Ιουνίου, 2020/ Νέα

Αυτή την εβδομάδα ξεκινήσανε οι πιλοτικές δοκιμές του e-όραση, με την εκπαίδευση των χρηστών. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, παρουσιάστηκε το σύστημα του e-όραση και το πλάνο των πιλοτικών δοκιμών στους πρώτους 10 συμμετέχοντες, ενώ έγινε και hands-on εκπαίδευση των χρηστών από την ομάδα του e-όραση.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, παραδόθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε κάθε συμμετέχοντα, έτσι ώστε να το δοκιμάσει για τον επόμενο μήνα για να τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους. Αναμένουμε με αγωνία την ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το σύστημα καλύτερα στις ανάγκες τους.

Ευχαριστούμε πολύ και τους συμμετέχοντες για τον ενθουσιασμό που δείχνουν για την προσπάθειά μας, αλλά και το ΚΕΑΤ και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών για τη σημαντική συνεισφορά τους!

Share this Post